Paroles officielles de la chanson «Do As De La Does» : De La Soul

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Do As De La Does"

Yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, word
Yeah, yo, oh yeah, yo word
Yo, uh, yeah uh-huh

Yo, yo, yo, yo
We got De La Soul in the house
The producer Prince Paul and P.A. Mase
Yo, and I want to know one thing
Yo, yo, we gotta travel right up your ha

 
 


Facebook