Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Levater» : Yael Naim

Compositeurs : Yael Naim
Auteurs : Yael Naim
Chanteurs : Yael Naim
Arrangeurs : David Donatien
Éditeurs : Lili Louise Musique, Mouselephant
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Levater"

לוותר

כמה כעסים
שמרתי במיוחד
לך
אתה יקר לי

כמה מרירות
אספתי במיוחד
בישבילך
אתה הכי יקר לי

רציתי לדעת לוותר לך...

כמה מחשבות
פרידה שנאה
בתוך כל זה
צומחת לנו אהבה

כמה סיפורים
לאורך השנים
אם רק ידעתי
כמה אני שקופה לך

רציתי לדעת לשקר לך...

כמה פעמים
סלחת לי
האם אני
סלחתי גם לך

דווקה המילים
הבהירות
החליקו לי ממני
מתחת לשפה

רציתי לדעת לדבר אתך...

רציתי לדעת לספר לך
רציתי לדעת ליהיות לך
רציתי לדעת לרגש אותך
רציתי לדעת לאהוב אותך