Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Tonbe Leta» : Kassav

Compositeurs : Jacob Desvarieux, Jean-Philippe Marthely
Chanteurs : Kassav
Auteurs : Jocelyne Beroard
Éditeurs : Peermusic France
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Tonbe Leta"

Mwen pa bwè... mwen pa boulé
Dépi ou wè i men-yen sa
Tout kò mwen ka wayayay
Manmay... mwen pa boulé
Lè tanbou bay la vwa
Mi mwen ka tonbé léta

Dé lè w'trantchil pa ka mandé ayen
Ou la épi zanmi'w ka véyé mèl an pyébwa
Prospè fini rousi manjé nou té ka bladjé
An jounen siwo myèl

Mwen pa bwè... mwen ka tonbé léta
Mwen ka di'w sa

Kaptèson té ka bay bon mizik
Mé sé nonm lan alé si zé dèyè tanbou a
Pitingpak blo woyoyoy éti la i sòti
Boug la fè mwen sézi

Dé zyé mwen té ka gadé lòt koté
Tout zibyé rété chanté yo boukanné
Dé pyé mwen té ka maché alopozé
Lan men mwen té ka balé pou mwen vanté
Lè'y alé dèyè tanbou
Konyen dé fwa, mwen pri an sa
Brennen sans mwen konsidiré
I chayé mwen an tèt mònn la

Mwen tonbé léta Ayay
Mwen tonbé léta manmay la kriyé Alélouya
Alélouya
Mwen tonbé léta, Mwen tonbé léta
Mwen tonbé léta manmay la kriyé Alélouya
Alélouya, ankò Alélouya
Mwen di'w i konyen an fwa
Dézyèm la té ja tro ta
Sé palé i té ka palé
E mwen menm la té ka kouté

Tanbou a ka bay lavwa Wé !
Tanbou a ka pran difé Wé !
Tanbou a ka bay lavwa Wé !
Tanbou a ka bay la vwa
Tanbou a ka pran difé Wé !
Mi tanbou a ka pri difé

Pa gadé mwen la ka kouté
Plikita, plikita, plikita blo
An didan mwen ka dansé
Plikita, plikita, plikita blo
Bèlè, gwoka, chouval bwa
Plikita, plikita, plikita blo
Sé mizik ki pa ka jwé
Plikita, plikita, plikita blo
Mwen tonbé léta
Plikita, plikita, plikita blo
Mwen tonbé léta manmay la kriyé
Plikita, plikita, plikita blo
Alélouya, Alélouya
Plikita, plikita, plikita blo
Mwen di'w i konyen an fwa
Dézyèm faw a i ta ja tro ta
Sé palé i té ka palé
E mwen menm la té ka kouté
Tanbou a ka bay lavwa ....
Bay la vwa, i pri difé, mwen tonbé léta.....