Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Jenerasion» : Kassav

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Jenerasion"

Jénérasion si pla Dérayé yo
Enmé son-la ritm, grouv épi flow Dérayé yo
Jénérasion zayé sa indestwa Dérayé yo
É seksi, men toujou koul Dérayé yo

Manman-mwen jwé chokaché
Mwen menn osi jwé zwel séré
Sé timoun-la yo sé sikriyé
Sikriyé fet pou sousé
Adan milflè ki soti wouvè
Yo ba'y miel épii dousè

Jénérasion chouvalbwa, konpè zanba Dérayé yo
Pa vwè télévizion Dérayé yo
Jénérasion « tichèw-la, fo vini'w la » Dérayé yo
Tifof ba yo leson Akyelman sé sa nou ni
Koulizé'w, pa flipé
Edikasion, télévizion
Sé, jénérasion ki si présion, mé
Koulizé, pa flipé

Evolision, kontradiksion
Lajénes ka gazé plen kesion

Tjenbé, tjenbé
Sousé sousé, kenbé, kenbé

Sa ou simen, sa"w rékolté
Pa ka ni lafjmen si pa té ni difé
Sé iasosiété ki toujou fè jénès-kon i'yé
Sé lasos été,ki toujou fè jérfës kon'i yé

Yo présé, yo kondisioné
Piblisité ka'fé yo bousté
Toulongalé yo ka eksité
Lavi sé oni gran touniket
Sé li ka fet, sé li ka défet
Alé toudwet, pou pa disparet

Nou ka alé, nou ka alé, nou ka alé,
Nou ka alé, nou ka alé
Nou a alé, nou ka alé, yes, nou ka alé
Nou ka alé, nou ka alé

Sikriyé fet pou yo sousé
Adan an flé ki soti wouvè
Onlo bel flè ki plen koulè
Sikriyé, gadé yo lianné, yo libéré
Ka fé sa yo vlé
Yo ka chèché la pou yo alé

Nou ka alé, nou ka alé
Jénérasion ki ka rivé Akyelman sé sa nou ni
Jénérasion ki pi présé Akyelman sé sa nou ni
Jénérasion ki enstalé Akyelman sé sa nou ni
Jénérasion ki ja kalmé Akyelman sé sa nou ni