Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Fo Pa Fann» : Kassav

Compositeurs : Georges Decimus, Jean-Philippe Marthely
Chanteurs : Kassav
Auteurs : Jocelyne Beroard
Éditeurs : Peermusic France
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Fo Pa Fann"

I palé, palé, i palé, palé é
I palé tou sel pèsonn pa té ka kouté’y
I palé, palé, i palé, palé é
Konsidiré sé dènié fwa i_té ka palé
Mwen té tann, boug-tala ja fou
Pa lapenn ou otjipé
I ka plen tet-ou tout lè dépi douvan-jou
Ki ou lé ki ou pa lé
I palé, palé, i palé, palé é
Pa sav poukisa jou-tala nou ay kouté’y
I palé, palé, i palé, pléré é
Sa_i té ka di ya té bel kon dlo larouzé
Fo pa fann ! Fo pa fann !
Sé wou ka chwazi ki koté ou ka alé
Fo pa fann ! I di’w Fo pa fann !
Pa kouté tala ka di’w ou pé pa rivé
Ou ni lespri’w, ou ni tet-ou
Ou ni lanmen’w, ou ni lanmou
Si’w ni lafwa, ou pé rivé
Manmay ( ?) kouté mwen pa ladjé
Lavi-ya sé pa kontribann
Fann kann … Manmay fo pa fann !
Ou ni lespri’w, ou ni tet-ou
Ou ni lanmen’w, ou ni lanmou
Pa éséyé, sé fè pou fè
Fo’w aprann fè pou pa tèbè
Lè’w ka tjoké ou ka ped tan
Lè’w ka ped tan ou ped lajan
Manmay fo pa fann !
Fo pa fann ! An….yayay, Tjébé ! Fo pa fann !
Fo pa fann ! I di’w fo pa fann !
Fè kon si ayen pé ké fè’w sispann vansé
Yo di mwen, boug-tala garé
Mé ki moun ki ja kouté’y
Sa_i ka di ya pé fè manmay-nou vansé
Ki ou lé ki ou pa lé
I palé, palé, i palé, palé é
Pa sav poukisa jou-tala nou ay kouté’y
I palé, i pres pléré, pléré é
Sa_i té ka di ya té bel kon dlo larouzé é
Fo pa fann ! Fo pa fann !
Sé wou ka chwazi ki koté ou ka alé…
Fo pa fann ! I di’w fo pa fann !
Fè konsi ayen pé ké fè’w sispann vansé
Ou pé pa konnet si’w pa aprann fè avan
Tjoké sé tjoké, sa pé pa fè’w tounen gran
Lè’w rété bladjé lanrestan ka ba’y douvan
Pli ta ké pli tris si’w ka dòmi, lè’w vayan
Fo pa fann ! Fo pa fann !
Sé wou ka chwazi ki koté ou vlé alé…
Fo pa fann ! I di’w fo pa fann !
Fè kon si ayen pé ké fè’w sispann vansé