Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Pa Kriye Mwen» : Kassav

Compositeurs : Jean-Philippe Marthely
Chanteurs : Kassav
Auteurs : Jocelyne Beroard
Éditeurs : Peermusic France
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Pa Kriye Mwen"

Ou pé kriyé mwen doudou
Kriyé mwen lanmou, kriyé mwen ti chou
Pa kriyé mwen cher-la

Mwen té ka pozé an ti moman
Té la sizé trantjilman
An sel voukoum san-manman
Fè mwen lévé zié gadé
An manzel té ka hélé
Fè kon si mwen té lé travèsé
An bel tiboug té ka palé
Kanmarad-li té la ka véyé
Mé manzel pa té kontan
Mi zafè la way manman

Ou pé kriyé mwen…… cher-la (Ayayay !)
Kisasayésa - A pa mwen ké soufè anba tala
Sé sa mwen tann li ka di
Fè kon si m’pa té présé
Lè mwen tann li ka hélé

Ou pé kriyé mwen…… cher-la (Ayayay !)
Si’w konpwann ou touché ou ka révé !

Mwen pa té cho mélé adan sa
Sa ki pa ta’w chayé traka
Pawol-la i ladjé a
Fè mwen anvi ba’y lanmen
Trapé an soutien
Si tout nonm ki ni asou latè
Pa té ka jwè kon malfentè
Ba nou vié-non sali koronpi

Kisasayésa - A pa mwen ké soufè anba tala
Touvé an non pli joli
Pou nou sa rivé palé, nonm é fanm san bétizé

Pa kriyé mwen Kon sa, Pa kriyé mwen Kon sa
Sa pa joli, Sa ka santi
Di mwen bel ti mo ou chwazi
Bel pawol pou mwen pé dousi
Pa kriyé mwen, Pa rélé mwen
Si’w ni mépri, Ay pran taksi
Lè’w ka di fanm sé ti zafè
Nou ja sav sé pou fè’y pran fè

Pa kriyé mwen Kon sa, Pa kriyé mwen Kon sa
Sa pa joli, Sa ka santi
An fanm ou sav i kon manman’w
Si’w ni respé sé pou tout tan
Pa kriyé mwen, Pa rélé mwen
Si’w ni mépri, Ay pran taksi
Sé an fanm ki mété’w si latè
Ki manniè’w anvi i wè mizè

Ou pé kriyé mwen…… cher-la (Ayayay !)
Touvé an ti mo pli janti
Wi lanmou, doudou, Ou tann an !
An ti mo janti wi, Suavemente

Ou pé kriyé mwen…… cher-la (Ayayay !)
Wi wi, Ay…. yan an ! an vlé pa tala
Wi doudou, Wi lanmou
Ay si’w konpwann ou touché ou ka révé
Pa kriyé mwen cher-la, pies !