Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Vini Mwen Di W» : Kassav

Compositeurs : Jean-Philippe Marthely
Chanteurs : Kassav
Auteurs : Jocelyne Beroard
Éditeurs : Peermusic France
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Vini Mwen Di W"

Si ou lé…
Si ou lé fè soley kléré
Nou la ka jwé, ka souri, ka di lavi bel
Mé nou ka kouri dèyè rev ki ka pwan lavol
Nou sé lé dimen poté chaj lanmou si dantel
Mé nou ka garé tout koté san non san bousol
Fodré nou aprann épi yè manniè wè dimen
Pou enmen kò-nou pou nou pa fè chimen-chien
Kouté, gadé, sonjé, si’w lé solèy kléré
E A E Sé si ou lé sa, E
Wè solèy kléré,
Wè solèy kléré é é é éy…
E A E Sé si ou lé sa, E
Pran tan gadé kouté sonjé
Pou nou pa fè chimen-chien
Si ou lé…
Si ou lé fè soley kléré
Ay, Sa ka kléré pa toujou lò, mm…
Bel krizokal pa ka kouté ayen
Mé tjè’w la pa ni pri
Si’w sa wouvè’y, fè woch rivé fléri
Si’w pé gadé moun-ou san mépri
Péyi-a ké bel ay !
E A E Sé si ou lé sa, E
Fè soley kléré
Kon an ti limiè an mitan lannuit-la
Fò nou grandi an jou, an an an…
E A E Sé si ou lé sa, E
Pou nou enmen nou, pou nou gadé nou
Epi maché ansanm wé
Vini mwen di’w sa (x4)
Sa ka briyé pa toujou lò,
Mwen sèten ou sav sa
Bel krizokal pa ka vo an dola
E A E Sé si ou lé sa, E
Vini’w la, gadé mwen
Vini’w la, tjenbé mwen
Vini mwen di’w sa
Ni délè ou pé garé an mitan gran limiè
Vini mwen di’w sa
Sé pou’w aprann la ou pou mété pié’w
Vini mwen di’w sa
Nou ni tou sa nou sé lé
Vini mwen di’w sa
Mé fo sa ba’y valè respé
Vini mwen di’w sa
A-ay… pa kité kwi’w déplen
Vini mwen di’w sa
Ay… pa kité kwi’w déplen
Vini’w la, tjenbé mwen
Vini’w la, kouté mwen….