Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Eteni Na Ngaï» : Kanza Lokua

Compositeurs : Kanza Lokua
Auteurs : Kanza Lokua
Chanteurs : Kanza Lokua
Éditeurs : Universal Music Publishing
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Eteni Na Ngaï"

Eteni na ngaï bandeko
Makila na ngaï, bébé na ngaï
Yo makila na ngaï
Yo eteni na ngaï ah
Mosika yo ozali eh
Ngaï motema ekoka te
Pasi eh esika nini yo ozali
Motema pasi ekobeta na moni yo te
Epayi nini olekaki dit eh bébé na ngaï
Oh oh Eteni na ngaï
Yo eteni na ngaï pasi oh na motema
Tango na moni yo te butu mobimba yo oh
Olekaki wapi eh eteni na ngaï ah
Oh oh Eteni na ngaï
Yo eteni na ngaï pasi oh na motema
Butu makasi oh nakozela yo obenga
Liloba te oh
Nakomituna na motema, bébé na ngaï
Likambo nini eyeli yo oh na kati butu
Oh oh Eteni na ngaï
Yo eteni na ngaï pasi oh na motema
A ye ye
Eteni na ngaï
Yo wana okokoma moto
Lobi yo okokende
Oh Eteni na ngaï, bébé na ngaï
Yo wana okokoma moto okonana eh
Tala epayi yo okokende
Sala ngele eh mokili ya bato
Oh Eteni na ngaï
Sala ngele epayi nionso yo okokende eh
Bébé na ngaï
Bébé na ngaï
Eteni na ngaï
Sala ngele epayi yo okokende
Bébé na ngaï
Eteni na ngaï