Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Kumbo» : Kanza Lokua

Compositeurs : Kanza Lokua
Auteurs : Kanza Lokua
Chanteurs : Kanza Lokua
Éditeurs : Universal Music Publishing
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Kumbo"

Oya atsha tsha
Tshu mo menia no mo bina ndo nde ka kumbo
Tshe
Tshu ma meme mino be ni ma na popi
A ndangando kui na bombeyi
Tshu me ni a nu na ndia na no ndi
Na ndoa na ndui na ndo tshumani na bo
Ku ki na ko ti a di peyi
Tshumani…