Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Le Bonheur» : Kanza Lokua

Compositeurs : Kanza Lokua
Auteurs : Kanza Lokua
Chanteurs : Kanza Lokua
Éditeurs : Universal Music Publishing
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Le Bonheur"

Akende se boye
Azalaki na posa ya
Baninga, basekisa ye
Anana se boye
Azalaki na posa ya
Baninga basolola
Mawa eleki ye amibuaki
Likolo ya ndako ye ko ndeke te
Mawa elekaki ye apumbue oh
Bandeko bazangi ye se boye
Des fois le bonheur
Il suffit d'une phrase, d'un mot
Oui, le bonheur
Juste un sourire, un regard
Anana se boye
Azalaki na posa ya
Baninga basolisa ye
Akende se boye
Azalaki na posa ya
Koseka na baninga
Mawa elekaki ye apumbue
Likolo ya ndako ye ko ndeke te
Pasi elekeli ye akeyi oh
Mawa na motema tokoloba nini oh
Des fois le bonheur
Il suffit d'une phrase, d'un mot
Oui, le bonheur
Juste un sourire, un regard