Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Combien Tem Enco» : Makajah

Compositeurs : Philippe Renart
Chanteurs : Makajah
Auteurs : Makajah Aka Shouga
Éditeurs : B Music
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Combien Tem Enco"

Les frès ouvè yé bien grand les frès ouvè zoreil grand
Ni on mission pou nou pé akompli oy pou nou akompli
Les frè mi temp la rivé on temp pou les dènié vini premié
On temp pou savé on temp pou choisi fô nou décidé nou oy

Mai combien temp encô nou kay laissé yo kontwol
Kontwol vie an nou kontwol l'esprit nou people
Mais combien temp encô nou kay laissé yo kontwol
Kontwol people
Mai combien temp encô nou kay laissé yo kontwol
Kontwol kè an nou kontwol envie nou people
Mais combien' temp encô nou kay laissé yo kontwol
Kontwol people

Aaaaaaah mwen ni la rage de vwè ke la tè ka touné a l'envè
Siècle apré siècle a rien pa ka changé trop people ka soufè
L'annè apré l'anné toujou les opréssè ki ka kontwol
La line apré la line toujou nou ooh ki ni mové rôle
Colonisé l'esprit nou empéchez nou vwè limiè
Sa yo vlé sé détruit ca bon dié ka chéri
Non! pé pa laissé yo sucé sang nou kon sa
Non! pé pa laissé yo dirigé nou kon ca oooyy

Aaaah manipulé nou dirigé nou kon si cé yo jah
Nourri l'esprit a timoun an nou épi bon kaka
Yo vlé fè nou kwè ke bondié pa ka existé broda
Sèl bagay ki important sé l'apparence épi les dolla
Ca pli désolant sé ke bon frè nou adan sa
Yo ka kwè an lucifè kwè mwen yo adan sa
Mai di mwen poukoi nou pa ka vwè sa
Mai bon dié poukoi oooyyy

Les frè fô nou lévé soldat fo nou lévé
Nation fo nou lévé oooy oyyyyy
Babylone vlé sucé sang nou vlé tchoué timoun an nou
Vlé exterminé nou oooyy
Les frè fô nou lévé soldat fo nou lévé
Nation fo nou lévé oooy oyyyyy
Babylone vlé sucé sang nou vlé tchoué timoun an nou
Vlé exterminé nou oooyy