Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Rosa» : Amedeo Minghi

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Rosa"

Vire tu 'comme sì
Tu ruorme ma nun me fai rurmì che te pò ffà.
Nun te pò ffà niente
L'ammore a te.
Ce vulesse mò 'stu fesse 'e mare se putesse arrevutà
Ma nunn'òffà.
Nunn'ò pote fà.
Adda suspirà
Nun pò lacremà...
Pur'io sto a cantar
A suspirà...