Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Akwaba» :

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Akwaba"

Akwaba Adaba Akwaba Adaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Yénon zé min do atcha nan min Bolè zé min do dayi houn nan loooo Yénon zé min do mon holonon Do mindéssou wè nan yé ali énin on Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Min so gbèmin ton djo nou yé lo Do min gbè gbémin ton nin non lokpo Yédo kouè minton nan djè vo lo Do mindéssou wè djro bo gbèmin ton gblé Akwaba Adaba Akwaba Adaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Yénon zé min do atcha nan min Bolè zé min do dayi houn nan loooo Yénon zé min do mon holonon Do mindéssou wè nan yé ali énin on Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Akwaba akwaba akwaba kwaba kwaba Hon gbé wa fi tchiré nin N'tori ènou wa ko kpakpo Hon gbé wa fi tch
Iré nin N'tori ènou wa ko kpakpo