Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Boogie With Stu» :

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Boogie With Stu"

Vi'itin' Town, My Baby
We Just Got To Rock On
Yeah-Yeah-Yeah-Yea, Darlin', We Just Got To Go Home
I Don't Want No Tutti-Frutti, No Lollipop
Uh, Come On, Baby, Just Rock, Rock, Rock
Yeah-Yeah-Yeah-Yeah, Honey
We've Been Shakin' All Night
Whoa-Whoa-Oh, Darlin', We Just Got To Roll Right
Ahhhah, Ooh, My Heav', Rock On... Rock On
Yeah, Yeah
Hey Babe, Hey Babe
Hey Babe, Hey Babe
Hey Babe, Hey Babe
Hey Babe, Hey Babe
I Don't Want No Tutti-Frutti, No Lollipop
Oh, Come On Baby, Just Rock, Rock, Rock
Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo-Ooh-Ooh-Ooh-Ooh-Whoo-Hoo
Let's Go Home
Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo, Whoo-Hoo
I Don't Want No Tutti-Frutti, No Lollipop
Ah, Come On, Baby, Just Rock, Rock, Yeah