Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Souf Zouk» : Kassav

Compositeurs : Evariste Decimus
Chanteurs : Kassav
Auteurs : Patrick Saint Eloi
Éditeurs : Soc Sm Publishing France
Albums :

Paroles officielles de la chanson "Souf Zouk"

E dakò, menné mwen
Lasous a lanmou ka vwè jou
Pou sa, mwen té ké préféré
Kè ou té rété la kon sa
Toupwé toupwé
Pou pwézans aw pa two lwen dè mwen
Pou tann mo la
Kè'w sav mwen bizwen la, kon sa
E dakò, mwen té préféré
Ke'w rété la kon sa
E dakò,
Cho !

(woyoyoy ! A !)

Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Zouti ka graté mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen

(Woyoyoy)
Kontan (a !) kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan
(Woyoyoy)
Kontan, kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan

Souflan-

Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Kanpech ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen
Ayayay

(kontan, kontan mézanmi, kontan
Mwen kontan toubònman man kontan)
(kontan mézanmi, kontan, mwen kontan)

Souflan-

Memn si ou gadé mwen asi koté
Si'w karé mwen asi koté
Mézanmi kontan man ja kontan toubònman
Memn si ou véyé mwen asi koté
Si ou brilé tout lèt an mwen
Mézanmi kontan man ja kontan
Kontan mo kontan'w

Kè-
Woyoyoy ! A !
Kontan, mézanmi kontan
Mwen kontan'w toubònman, man kontan
Kontan mézanmi kontan
Mwen kontan

Souflan-

Souf !

Mwen té vlé'w vini vini toupré'w
Pou mwen di'w dé biten san palé
Dépi tan-la
Mwen ka santi
Souf a lanmou adan tout kares aw
Anba tout pon anlo dlo ja koulé
Tan-la pasé
E poutan ou toujou la

Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Zouti ka graté mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Pikan ka piké mwen
Lè'y ka di mwen sa mézanmi
Sé djep ka mòdé mwen
Ayayay
Kontan, kontan mézanmi, kontan
(mwen kontan'w toubònman) man kontan
Kontan mézanmi, kontan
(mwen kontan'w
Woyoyoy !)
A !
Ba mwen souf !

(woyoyoy)

Souflan-

(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !

(woyoyoy !)
Ba mwen souf !

(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !

(woyoyoy ! )
Ba mwen souf !

(woyoyoy ! A !)
Ba mwen souf !

(woyoyoy ! )
Ba mwen souf !