Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Salamati» : Arash

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Salamati"

Yek, Do, Se, peyka bala
Char, panj, shish, hameh hala
Hal konin baham hastim
Das bezanin emshab hastim

Verse:
Emshab az un shabha (hastesh),
Saghie peyk bede(hastesh),
Garmesh kon to emshab saghi ba hamim

Yek, Do, Se, peyka bala
Char, panj, shish, hameh hala
Hal konin baham hastim
Das bezanin emshab hastim

Verse:
Emshab az un shabha (hastesh),
Saghie peyk bede(hastesh),
Garmesh kon to emshab saghi ba hamim

Yek, Do, Se, peyka bala
Char, panj, shish, hameh hala
Hal konin baham hastim
Das bezanin emshab hastim