Facebook

 

Paroles officielles de la chanson «Nous Travail» :

Albums :

Paroles officielles de la chanson "Nous Travail"

NOUS TRAVAIL POUR AYEN

Seé an car a pein ke
Bien chené adan An m bateau
Jou et nuit nou coincé nou bien bat’leau
Pa question de revoir afrique enco
Nou an map devidé
So pa ka fê ko nou débaké adan pays ki ni soleil
Sé on peu comme ché nou mé sé pa pareil
Yo brosse
Yo exposé mwen
Avec beaucoup d’soin
E comme on marchandise
Yo vend mwen

Nou travail pou ayen
You traité mwen pli movai
Ki an chine
Nous travail pou ayen
Mwen ka mandé pou ki moun’ yo vend’ fré an mwen

Mwen planté can’
Mwen planté tabac
San vé pou
Yo Bat’Mwen yo maltraité mwen
Apré yo di arreté planté can’
Sa pa rentable,betterave ka bail’
Yo délcaré, mwen an liberté
Tout’ sa mwen bisoin
Fo mwen acheté
Pou même’maitr la mwenka
Continué roulé
Me pris an mwen ka continué

Ka travail pou ayen
Yo traité mwen movai ki en chien
Ka travail pour ayen
Ou ké mon yo kaït maman oué
Ka travail pou ayen
Pou ki moun yo vend fré en mwen
Trimage pou ayen
Yoké rend’ yo vend’ ti se en mwen
Jedi pou ayen
Mwen travail mwen travail
Lundi pou ayen
Mwen goumé…yo maltraité
Vendredi ou ayen
Yo bat’ mwen yo roulé mwen
Yo dressés mwen, yo vend’ mwen
Jedi pou ayen
Yo douté mwen
Vendredi pour ayen
Yo
Samedi pou ayen
Yo montré mwen sail a yo
Ka travail pou ayen
A present mwen péd’personnalité an mwen
Ka travail pou ayen

Fodré mwen reflechi
E rend’ mwen compte
Mwen pa même repren ko mwen