Facebook

 

Paroles et traduction de la chanson «Ny Tiako Rehetra» par Poopy

Ny tiako rehetra
Tout ce que j'aime

Ny teny atsipinao
Les paroles que tu me destinais
Izay niniako tsy ho re
Que j'ai fait exprès d'ignorer
Toa tsapako eto anio ny fahamarinany
Comme je ressens aujourd'hui leur vérité
Ny tolotolotrao
Tes petites attentions
Tsy nahataitra hatramin'izay
Qui ne me touchaient pas auparavant
Dia fantatro eto anio ny lanjany
Je reconnais aujourd'hui leur valeur

Hatramin'izay
Jusqu'à présent
Tsy nisy naha-rototra ahy
Rien ne me pressait
Satria ianao teo foana teo anilako
Puisque tu étais toujours près de moi
Nihevitra aho fa
Je pensais que
Na inona fitrangany eo
Quoi qu'il se passe
Ianao efa napetraka ho ahy
Tu étais destiné à rester près de moi

Nefa izao toa tampoka foana
Et pourtant soudainement
Nilaozanao aho tsy ankiteny
Tu m'as quittée sans un mot
Mipenipenina ny foko irery
Mon cœur esseulé s'affole
Fa tsy eo ianao vao fantany fa ilainy
Car c'est lorsque tu n'es plus là qu'il reconnaît avoir besoin de toi

O! ny fisianao
O ! Ton existence
Tsy nohalaliniko hatrizay
Dont je ne me préoccupais pas
Satria nataoko ho efa izay ny làlana
Car je pensais que c'était juste normal
Ny mety ho hevitrao
Et ce que tu pouvais penser
Tsy noheveriko satria
Ne me concernait pas car
Jambenan'ny fitiavan-tenako aho
J'étais aveuglée par mon égoïsme

Chorus
Ka mamelà ahy
Alors pardonne-moi
Raha misy fihetsiko indraindray
Si parfois mes gestes
Nampisy alahelo ao am-ponao ao
Ont mis la tristesse dans ton cœur /i]
Mamela ahy
Pardonne-moi
Henoy na tsy mendrika
Écoute-moi même si je ne le mérite pas
F'izaho tsy feno raha tsy eo ianao
Car je suis incomplète sans toi

 
Publié par 958 1 3 le 18 mars 2023, 07:49.
Ny Tiako Rehetra
Chanteurs : Poopy

Voir la vidéo de «Ny Tiako Rehetra»

Dire «merci» pour cette traduction Corriger une erreur
 

Vos commentaires

Aucun commentaire pour le moment

Caractères restants : 1000